Bezpłatny prąd – czy to możliwe

Bezpłatny prąd – czy to możliwe

30 kwietnia, 2020 Wyłączono przez admin

Rachunki za zużycie energii elektrycznej stanowią jeden z głównych kosztów bieżących nieruchomości. Coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które je w dużej mierze ograniczą. Dotyczy to wszystkich dziedzin działalności gospodarczej, rolnictwa a także osób indywidualnych.

Fotowoltaika – sposób na bezpłatny prąd

Elektrownie słoneczne to jedne z najbardziej popularnych rozwiązań pozwalających na produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii. Umożliwiają produkcję niemal bezpłatnej energii elektrycznej wykorzystywanej przez urządzenia w naszych domach lub firmach. 

Jak działa elektrownia słoneczna? Częścią odpowiedzialną za produkcję energii są ogniwa fotowoltaiczne. To w nich zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, w wyniku którego energia słoneczna przekształcana jest na prąd stały. Aby użytkownicy mogli z niego korzystać, niezbędne jest zastosowanie falownika odpowiedzialnego za przekształcenie prądu stałego w prąd przemienny. Kolejnym krokiem jest połączenie systemu z siecią elektryczną budynku. W ten sposób można zasilić wszystkie urządzenia elektryczne. Energię pochodzącą z fotowoltaiki można wykorzystać do obsługi oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, urządzeń rtv/agd, komputerów, systemów klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji czy rekuperacji, bram wjazdowych zasilanych elektrycznie, systemów nawadniania, wszelkiego rodzaju pomp, a nawet ładowania baterii samochodów elektrycznych.

Istotnym elementem przy projektowaniu systemu jest wybór pomiędzy instalacją typu on-grid i off-grid. Pierwsza zakłada podłączenie obiektu do publicznej sieci energetycznej, druga pozwala na magazynowanie prądu w specjalnych akumulatorach, co daje pełną samodzielność wobec zakładu energetycznego, co jest również znacznie droższe. 

Elektrownie słoneczne sprawdzą się w przypadku wszystkich obiektów o różnej specyfice i przeznaczeniu. Są popularne zarówno wśród osób prywatnych instalujących panele PV na dachach domków jednorodzinnych, jak i w przemyśle, rolnictwie, usługach a także w budownictwie wielorodzinnym.

Elektrownie słoneczne dla osób prywatnych i spółdzielni mieszkaniowych

Systemy fotowoltaiczne są popularne wśród osób, które chcą obniżyć koszty funkcjonowania domów jednorodzinnych. Instalowane są zazwyczaj na dachach skośnych lub płaskich, czasem na gruncie, jeśli działka przynależna do nieruchomości jest wystarczająco duża. Zazwyczaj są to mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kWp. Mogą w pełni pokrywać zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną.

Mikroelektrownie słoneczne w domach jednorodzinnych zazwyczaj podłączone są do publicznej sieci energetycznej. W ten sposób nadwyżka produkcji zostaje „zmagazynowana” przez zakład energetyczny i można ją odebrać w razie niewystarczającej produkcji własnego prądu. Dla instalacji o mocy do 10 kWp Rozliczenie z zakładem energetycznym za zużyty i przekazany prąd następuje w stosunku: 1 kW prądu przekazanego do 0,8 kW prądu odebranego – 0,2 kW zakład pobiera jako opłatę za przechowanie przekazanej energii. Obecnie jest to najkorzystniejszy sposób rozliczeń. 

W przypadku domków letniskowych zlokalizowanych poza dostępem do sieci energetycznej zaleca się stosowanie systemów off-grid. Są one wprawdzie droższe, co jest związane z wysokim kosztem zakupu akumulatorów, ale jednocześnie pozwalają na korzystanie z prądu tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe.

Także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z ekologicznego prądu produkowanego przez elektrownie słoneczne. Panele lokalizowane są wtedy na płaskich lub skośnych dachach budynków. Wytworzony przez nie prąd wykorzystywany jest do obsługi urządzeń znajdujących się w częściach wspólnych obiektu. Elektrownie słoneczne dla spółdzielni zazwyczaj mają moc do 50 kWp.

Systemy fotowoltaiczne w przemyśle, usługach, rolnictwie

W przypadku przemysłu, rolnictwa, usług lub przetwórstwa stosuje się elektrownie słoneczne o większej mocy – nawet do 1 MW, które umożliwiają zasilanie nawet bardzo energochłonnych procesów produkcyjnych. W przypadku tych podmiotów instalacje fotowoltaiczne lokalizowane są na dachach budynków lub na terenach przynależących do obiektów. 

W przypadku przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa czy usług prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii może być zastosowany zarówno do obsługi procesów produkcyjnych, jak i pozwala na zasilanie urządzeń rtv/agd, oświetlenia, systemów klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji, ogrzewania, nawadniania, elektrycznych bram wjazdowych i innych.

Zastosowanie fotowoltaiki sprzyja podniesieniu konkurencyjności produkcji, pozwala na uniezależnienie się od cen energii elektrycznej oferowanych przez zakłady energetyczne, sprzyja kalkulacji kosztów i zysków oraz zasadniczo obniża wydatki bieżące na utrzymanie obiektów.

Źródło: Inverter – fotowoltaika Warszawa