Raport KOBiZE – co powinien zawierać? Jak prawidłowo go wypełnić i wprowadzić do bazy?

Raport KOBiZE – co powinien zawierać? Jak prawidłowo go wypełnić i wprowadzić do bazy?

25 stycznia, 2023 Wyłączono przez admin

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska, a prowadzona przez nich działalność gospodarcza jest źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza, są zobligowani do składania raportu do KOBiZE. Jak należy go wypełnić, aby uniknąć błędów? Co powinien zawierać raport?

Raport KOBiZE – kto składa?

Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze zobowiązują przedsiębiorców do wypełnienia różnych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność składania raportu do KOBiZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zobligowani są do tego ci przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska i w ramach prowadzonej działalności emitują gazy i pyły do powietrza.

W praktyce oznacza to, że nawet mikro firmy muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku. Wystarczy bowiem korzystać z samochodu służbowego lub używać w biurze klimatyzacji, aby być zobowiązanym do złożenia raportu i obliczenia opłaty środowiskowej. Warto przy tym pamiętać, że w momencie kontroli nieznajomość przepisów nie będzie stanowić taryfy ulgowej.

Raport KOBiZE – krok po kroku. Podstawowe czynności, które musi wykonać przedsiębiorca

Raport KOBiZE składa się drogą internetową poprzez stronę www Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przedsiębiorca wypełnia sprawozdanie raz do roku, uwzględniając dane za rok poprzedni, a na dopełnienie obowiązku ma czas do końca lutego. Jak to wygląda w praktyce? Jakie czynności musi wykonać przedsiębiorca i o czym powinien pamiętać?

  1. Rejestracja podmiotu w Krajowej bazie. To pierwszy krok, który przedsiębiorca musi wykonać, aby móc złożyć raport KOBiZE. W tym celu wypełnia i składa formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www Krajowej bazy.
  2. Zalogowanie się do systemu Krajowej bazy. W wyniku rejestracji przedsiębiorca otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej identyfikator (login) i hasło, przy pomocy których loguje się do systemu i zyskuje dostęp do formularza raportu KOBiZE.
  3. Wprowadzanie informacji. Przedsiębiorca wprowadza dane emisyjne za rok poprzedni w odpowiednie pola w wyświetlanym formularzu. Co ważne, informacje te muszą być spójne z innymi rodzajami sprawozdawczości środowiskowej, jakie prowadzi dany podmiot. Istotny jest także prawidłowy dobór źródeł danych o emisji. Mogą to być m.in. karty charakterystyk stosowanych preparatów czy też raporty z pomiarów ciągłych.

Dane najlepiej wprowadzać w sposób liniowy. Przedsiębiorca powinien przechodzić kolejno przez wszystkie pola i formularze zgodnie z wyświetlanymi zakładkami. Pozwala to uniknąć błędów.

Dlaczego raport KOBiZE powinni wypełniać specjaliści?

Strona internetowa Krajowej bazy zawiera liczne wskazówki, jak wprowadzać poszczególne dane. Niestety dla wielu przedsiębiorców sporządzenie raportu KOBiZE to wciąż twardy orzech do zgryzienia. Nie zawsze bowiem wiedzą, jakich przeliczników użyć oraz jakie informacje zawrzeć, by wypełnić formularz zgodnie ze stanem faktycznym i wymogami formalno-prawnymi. Ponadto każdy podmiot ma indywidualną specyfikę i odmienne uwarunkowania środowiskowe, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Tymczasem błędne wypełnienie raportu KOBiZE niesie za sobą negatywne konsekwencje. Przede wszystkim może skutkować nieprawidłowym naliczeniem opłat środowiskowych, a także sankcją, jeśli w wyniku wprowadzonych danych opłata za korzystanie ze środowiska nie zostanie wniesiona.

Co więcej, aby prawidłowo wypełnić coroczny raport KOBiZE, trzeba zgromadzić wiele szczegółowych informacji, np. dotyczących wysokości emitorów czy też prędkości gazów odlotowych. W efekcie złożenie sprawozdania jest niezwykle czasochłonnym zadaniem. Wszystko to sprawia, że lepiej powierzyć je specjalistom, którzy nie tylko uporają się z tym szybciej, lecz również zagwarantują poprawność wprowadzanych danych.

Składanie corocznego raportu KOBiZE to obowiązek, który ciąży na wielu przedsiębiorcach. Żeby go prawidłowo wypełnić, można albo posiłkować się instrukcjami dostępnymi w internecie, albo zlecić to zadanie specjalistom. Należy  przy tym pamiętać, że nawet niewielka pomyłka może być brzemienna w skutkach. Dlatego nie warto eksperymentować i od razu zdać się na doświadczenie ekspertów.