Ubrania robocze a ochronne

Ubrania robocze a ochronne

22 kwietnia, 2020 Wyłączono przez admin

Ubrania robocze i ochronne to często niezbędne elementy wyposażenia pracowników w miejscu pracy. Choć niejednokrotnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, być może sami stosujemy odzież roboczą. Warto wiedzieć czym jest ubranie robocze a czym ochronne, kiedy nam przysługuje i w jakich sytuacjach mamy obowiązek go używać. W wielu przypadkach zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej może przesądzić o bezpieczeństwie pracownika. Dlatego też w żadnym wypadku nie należy lekceważyć przepisów prawa i zaleceń pracodawcy w tym zakresie.

Przepisy o odzieży ochronnej i roboczej

Zapewnienie pracownikom odzieży niezbędnej do pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. Odpowiednie pokrycie w przepisach prawa znajdziemy w art. 2377 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek ten obejmuje zarówno odzież roboczą, jak i odzież ochronną. Ważny jest również fragment mówiący o tym, że odzież do pracy powinna zostać zapewniona pracownikowi nieodpłatnie. Niemniej jednak dopuszcza się wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego na zakup odzieży roboczej, bądź jako rekompensaty za zniszczoną odzież własną pracownika.

Ubrania robocze

Ubrania robocze to w świetle przepisów prawa i norm o odzieży wykorzystywanej do pracy, nie to samo co ubrania ochronne. Zgodnie z definicją, ubrania robocze to odzież, która zakrywa lub zastępuje odzież osobistą pracownika, jednak nie zapewnia mu ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi czy termicznymi. Ubrania robocze powinny być stosowane i zapewnione przez pracodawcę w sytuacji, gdy występuje ryzyko zniszczenia, bądź znacznego i trwałego zabrudzenia odzieży własnej pracownika, a także ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy w dany zakładzie lub na konkretnym stanowisku. 

Jeśli natomiast chodzi o zasady przydzielania i wyposażania pracowników w ubrania robocze czy też częstotliwości i wysokości wypłacania ekwiwalentu na ubrania robocze, to nie ma na to uniwersalnych przepisów ogólnokrajowych. Przyjmuje się, że kwestie te powinny być rozwiązane przez pracodawcę przy użyciu wewnątrzzakładowego regulaminu lub zarządzenia. Ponadto nie określono również konkretnych stanowisk ani miejsc pracy, gdzie pracownicy muszą posiadać odzież roboczą. Kwestia ta również pozostała w sferze do ustalenia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, jednak należy sugerować się określonymi w przepisach warunkami pracy, w jakich uważa się za stosowne użytkowanie ubrania roboczego. Powinno być ono dobrane zarówno pod kątem rozmiarów noszonych przez pracownika, ale również uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki atmosferyczne, jeśli praca wykonywana jest na zewnątrz.

Ubrania ochronne

Ubrania ochronne to również odzież stosowana w pracy. Podobnie jak w przypadku odzieży roboczej są to ubrania, które zakrywają lub zastępują odzież osobistą pracownika, przy czym jednocześnie zapewniają mu one ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi czy termicznymi. Ubrania ochronne dzielą się na różne typy pod względem rodzaju ochrony, jaką zapewniają, a także pod kątem zagrożenia, przed jakim chronią. Dodatkowo ubrania ochronne dostępne są w różnych wariantach. Można wybrać odzież przeznaczoną do pracy w pomieszczeniach lub też ubrania do pracy na zewnątrz. 

Ubranie ochronne, podobnie jak odzież robocza, musi być dopasowana do panujących w danym momencie warunków atmosferycznych. Wśród ubrań ochronnych z powodzeniem można znaleźć wszystkie elementy garderoby na każdą porę roku. Ubrania ochronne mogą chronić przed szczególnie wysoką, bądź niską temperaturą, przed ochlapaniem chemikaliami czy szkodliwymi cieczami lub odpryskami metali. Ubrania ochronne mogą chronić także przed spadającymi elementami (obuwie ochronne), oddziaływaniem prądu elektrycznego, substancjami zakaźnymi czy też promieniowaniem radioaktywnym. Należy pamiętać, aby typ odzieży był dopasowany do rodzaju zagrożenia, a także by odzież ochronna nie była wybierana „na wyrost”, a jedynie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście są one niezbędne pracownikom.

Źródło: Sklep BHP Prosave