Błędy w pracach naziemnych? Poproś o ekspertyzę budowlaną!

Błędy w pracach naziemnych? Poproś o ekspertyzę budowlaną!

20 kwietnia, 2020 Wyłączono przez admin

Od tego, w jaki sposób zostaną wykonane prace naziemne na budowie, zależy nie tylko powodzenie kolejnych robót, ale przede wszystkim stabilność naszego domu. Tak ważne jest zatem, żeby wszystkie prace związane z przygotowaniem fundamentów były przeprowadzone w sposób prawidłowy i z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Tymczasem bardzo często zdarza się, że wykonawcy bagatelizują zasady sztuki budowlanej i popełniają błędy, które w przyszłości skutkują nie tylko problemami technicznymi, ale i dodatkowymi kosztami, które musi ponosić inwestor. W jaki sposób ustrzec się problemów związanych z błędami popełnionymi na budowie i gdzie szukać pomocy? W takim wypadku pomoże nam rzeczoznawca budowlany! 

Nieumiejętne określenie warunków wodno-gruntowych – badanie geotechniczne 

Zanim podejmiemy się prac naziemnych związanych z budową domu, musimy określić, czy panujące na budowie warunki wodne i gruntowe pozwalają na postawienie trwałych fundamentów. Bezpieczne fundamenty muszą być na tyle solidne, aby znosiły nie tylko naturalne obciążenia budynku, ale także obciążenia wynikające z jego użytkowania. Podczas budowy domu bardzo ważne są zatem badania geotechniczne. Tylko na ich podstawie jesteśmy w stanie określić, jakie są faktyczne warunki gruntowe i czy zapewniają one stabilność fundamentów. 

Jeżeli zatem gotowe już fundamenty zaczynają osiadać i pękać, możemy mieć podejrzenie, że wykonawca nie dopilnował, aby odwierty zostały wykonane lub podjął się dalszych prac budowlanych pomimo niesprzyjających warunków wodno-gruntowych. W takim przypadku powinniśmy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, ponieważ posadowienie budynku na wadliwych fundamentach jest bezzasadne i w przyszłości będzie owocowało pękaniem całej konstrukcji. Rzeczoznawca budowlany powinien ocenić, jakie błędy zostały popełnione, i zobligować wykonawcę do ich naprawy. Jeżeli okaże się, że wykonawca robót ziemnych pomimo zapisu w projekcie budowlanym nie wykonał badań gruntowych i pomimo tego rozpoczął prace, ekspertyza budowlana może nawet wskazać odszkodowanie na rzecz inwestora. 

Nieumiejętne deskowanie ław fundamentowych 

Aby zabezpieczyć fundamenty przed osypywaniem się ziemi, zanim wylejemy ławy fundamentowe powinniśmy wykonać szalunki ziemne. Niestety podczas prac naziemnych notorycznie popełnianym błędem jest nieumiejętne przygotowanie podłoża do wylewki betonu. Ekipy budowlane, aby zaoszczędzić czas, bardzo często rezygnują z pasmowych wykopów ziemnych. W konsekwencji ławy fundamentowe są nierówne i popękane, a dalsze prace związane z posadowieniem ścian i ich izolowaniem są właściwie niemożliwe do prawidłowego wykonania. Kolejnym błędem popełnianym podczas prac budowlanych jest zbyt płytkie osadzenie fundamentów. Prawidłowo wykonane fundamenty powinny znajdować się poniżej głębokości przemarzania gruntu, w przeciwnym wypadku po zastygnięciu, narażone na niskie temperatury, będą pękały i uszkadzały mury. Jeżeli zatem na posadzce zauważymy niepokojące pęknięcia, możemy mieć do czynienia z wysadzinami związanymi z przemarzaniem podłogi. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany, wydający ekspertyzę budowlaną, powinien nie tylko wskazać przyczynę uszkodzeń, ale i zasądzić odpowiednie działania naprawcze. W wielu przypadkach wystarczy wzmocnienie fundamentów i położenie dodatkowej warstwy izolacyjnej, ale może się zdarzyć, że stan budynku nie będzie pozwalał na podjęcie prac renowacyjnych. Wówczas wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz inwestora. 

Brak zbrojenia fundamentów 

Jednym z najczęstszych błędów, które popełniane są na budowie, jest nieumiejętne zbrojenie fundamentów lub brak zbrojenia. Dla trwałości fundamentów bardzo ważne jest, aby w miejscach, w których dochodzi do przecięcia się linii ław, było stosowane dodatkowe zbrojenie. Mogą to być pręty lub wsporniki, które powinny być na tyle długie, aby mogły tworzyć zakładki wzmacniające narożniki. Jeżeli na etapie wylewania ław fundamentowych pominiemy ten krok, później możemy mieć problemy z umieszczeniem wieńców żelbetowych. Niestety, w przypadku zbrojenia ław fundamentowych liczy się przede wszystkim czas – wszystkie elementy wzmacniające fundamenty są pokrywane mieszanką betonową, a więc ich potencjalny brak jest bardzo trudny do wykrycia na kolejnych etapach prac budowlanych. Dobrym rozwiązaniem jest zatem weryfikacja prac wykonawczych na konkretnych etapach budowy. Jako inwestorzy możemy poprosić o poradę rzeczoznawcę budowlanego, który sprawdzi dla nas stosowność podejmowanych prac naziemnych i w razie wystąpienia błędów wskaże w ekspertyzie budowlanej konieczność ich naprawienia.

Źródło: MPEXPERTBUD – Espertyzy Budowlane